KIVA in klas

Dit jaar gaan we aan de slag met KIVA om de positieve klassfeer te bevorderen en een nog hechtere groep te vormen. Op regelmatige wijze zullen we de sociale vaardigheden extra in de kijker zetten en worden waarden als respect en vriendelijk omgaan met iedereen opgewaardeerd. Wij zijn alvast van plan om ons beste beentje voor te zetten in L4K!