Metend rekenen: oppervlakte

We ontdekten proefondervindelijk hoe we vlot de oppervlakte van een rechthoek kunnen berekenen. Daarna oefenden we nogmaals het werken met de verschillende oppervlaktematen. We gebruikten hiervoor de Kahoot-app op onze IPads.