Techniek: experimenteren met de elektrische stroomkring

In thema 4 van WO leerden we heel wat meer over techniek en dat in het bijzonder over elektricitiet, batterijen, omvormers, schakelaars en nog veel meer. De open en gesloten stroomkring zal nog beter in ons geheugen gegrift staan na het omzetten van schema's in de praktijk waardoor we tot uiteenlopende resultaten kwamen in de vorm van geluid, licht, beweging of een combinatie hiervan. Een boeiende en leerrijke ervaring met topteamwerk.