Opvang

Ochtend

Van 7u10 tot 8u10 betalend, vanaf 8u10 tot aanvang van de lessen gratis.

 

Avond

Er is elke schooldag opvang voorzien tot 18u (niet op woensdagmiddag).
Van 15u40 tot 16u is de opvang gratis op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Langer opvang noodzakelijk? Buitenschoolse opvang 'De Kastaar' is een mogelijkheid, daar is opvang tot 19u.
Vooraf inschrijven in 'De Kastaar' is noodzakelijk 059/235541.

 

Woensdagmiddag

Wij hebben geen opvang op woensdagnamiddag.
Je kunt wel naar de buitenschoolseopvang 'De Kastaar' (vooraf inschrijven!).

 

Prijs: 0,50 euro per beginnend kwartier (betaling gebeurt via facturatie)
Wij bezorgen u een fiscaal attest (voor kinderen onder 12 jaar).

Studie- en huiswerkbegeleiding voor de lagere afdeling:
op maandag, dinsdag en donderdag van 16u tot 16u30.
1 euro per beurt (facturatie).

Vogelzang opvang