onze school

Oudervereniging Nest
Oudervereniging Nest

DOEL
De Nest-oudervereniging is er om de betrokkenheid bij de school te bevorderen en een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school.

Een enthousiast team (groot-)ouders besteden volledig vrijblijvend tijd en aandacht aan het ondersteunen, organiseren, bedenken van leuke en creatieve activiteiten en projecten op school. Zo werkt de NEST-oudervereniging mee aan een fijn schoolklimaat.

VISIE
Wat doet de oudervereniging ?
De NEST-oudervereniging ondersteunt het schoolteam bij het organiseren van allerlei (naschoolse) activiteiten door een helpende hand te zijn tijdens de diverse activiteiten. De NEST-oudervereniging organiseert ook zelf allerlei activiteiten voor ouders en kinderen in nauwe samenwerking met de school. De oudervereniging vertegenwoordigt alle ouders van de school, zij wil dan ook een klankbord zijn voor alle ouders. Daarnaast biedt de oudervereniging het schoolteam en de directie hulp en ondersteuning in hun beleid en kan de oudervereniging de schoolleiding met raad en daad bijstaan bij het uitwerken van diverse projecten.

PRAKTISCH
De Nest- oudervereniging vergadert een vijftal keer per schooljaar, waarbij telkens een lid van de directie en één of meerdere leerkrachten aanwezig zijn in een informatieve rol.

Iedere (groot-)ouder kan, volledig vrijblijvend lid worden van de oudervereniging.
Als lid van de NEST-oudervereniging kan je

  • aanwezig zijn op elke vergadering en helpen bedenken/organiseren van de activiteiten
  • een helpende hand zijn op de activiteiten van de school en de NEST-activiteiten

De oudervereniging zamelt, samen met de school, geld in door het organiseren van verschillende activiteiten (halloween, quiz, carnaval, zomerfeest, enz.).  De opbrengsten van de activiteiten worden besteed, in overleg met de directie, aan didactisch materiaal, verfraaiingswerken, enz. 

ACTIVITEITEN 2022-2023

Organisatie: schoolteam, NEST ondersteunt met helpende handen:

vrijdag 21 oktober 2022: spaghetti take-away + Halloween
vrijdag 2 december 2022: sint
zaterdag 11 februari 2023: carnaval
zaterdag 13 mei 2022: zomerfeest/schoolfeest
bar oudercontacten: 27 oktober 2022, 26 januari 2023, 26 juni 2023

Organisatie: NEST, school ondersteunt met helpende handen:

vrijdag 18 november 2022: quiz volwassenen
vrijdag 20 januari 2023: filmavond
maart/april: paaseitjesverkoop
vrijdag 24 maart 2023: quiz kinderen

  • bevraging helpende handen via Microsoft Forms
  • communicatie oudervereniging via smartschoolaccount ouder
close