Onze school
Visie
Visie

Waarvoor staat onze school?
Wat zijn de kernwaarden van onze school?

team
Ons team

 

Een gemotiveerd team staat dagelijks klaar voor onze kinderen:

directeur, klasleerkrachten, zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten, kinderverzorgsters, secretariaatsmedewerker, keuken- en onderhoudspersoneel en vrijwilligers

 

Onze troeven
Troeven voor uw kind
  • Warme school waar dagelijks, persoonlijk contact belangrijk is
  • Wiskunde vanaf de kleuterklas volgens de ijsbergdidactiek
  • Lezen: LIST & DENK
  • Uitgebreid cultureel aanbod: theater, film, bibbezoek, museum,…
  • Ruim ICT-aanbod
  • Slaapklas en eigen tuintje voor de peuters en kleuters
  • KIVA, MOS-werking en gezondheidsbeleid

 

Schoolactiviteiten
Schoolactiviteiten

Wij organiseren tal van sport-, cultuur- en leeruitstappen, maar ook feestactiviteiten binnen en buiten de schoolmuren, tijdens en na de schooluren.
 

Neem een kijkje op onze kalender.

Kinderdagverblijf
Kinderdagverblijf

Op zoek naar een warme en gezellige opvang voor je baby of peuter?
Kindjes (0j-2,5j) zijn welkom in ons kinderdagverblijf.
Zachte overstap naar de kleuterschool door wekelijkse integratiemomenten (vanaf 2 jaar) in de peuterklas bij juf Lies en juf Ingrid.

Oudervereniging nest
Oudervereniging nest

De oudervereniging heeft als doel mee te bouwen aan een school waar leerlingen en ouders zich goed voelen, een warm NEST voor iedereen.

Schoolraad
Schoolraad

De schoolraad wordt om de 4 jaar samengesteld en bestaat uit ouders, personeelsleden en gecoöpteerden uit de lokale gemeenschap.
De schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies aan het schoolbestuur.

close