onze school

Schoolraad
Schoolraad

Volgende leden maken deel uit van de schoolraad:
Ouders:
Brouns Kim (ouder van Lex uit K3)
Ghysels Lies (ouder van Tiem uit K3)
Mpanzu Gloria (ouder van Eliora uit L2 en Ennio uit K3)
Personeel:
Styns Anouchka (zorgcoördinator)
Vandevoorde Sofie (leerkracht 4de lj)
Vermeersch Saïda (leerkracht 1ste kleuter)
Gecoöpteerd:
Sabbe Katrien
Tavernier Dennis 

De schoolraad heeft volgende bevoegdheden :

1° advies aan de directeur inzake :

            a) de algemene organisatie van de school;

            b) de werving van leerlingen;

            c) de organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten

            d) het schoolbudget;

            e) het schoolwerkplan.

2° advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur inzake :

            a) de toewijzing van het mandaat van directeur;

            b) de programmatie van het studieaanbod;

            c) de schoolinfrastructuur;

            d) de organisatie van het leerlingenvervoer.

3° overleg met de directeur inzake :

            a) het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket;

            b) de organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten;

            c) welzijn en veiligheid op de school;

            d) het schoolreglement.

 

close