onze school

Visie
Visie

Wij halen het maximum uit elk kind!

Wanneer kinderen zich goed voelen, behalen ze betere resultaten. We willen dat kinderen en volwassenen zich bij ons op school als een vis in het water voelen. We realiseren maximale leerwinst bij de kleuters en lagereschoolkinderen die ons worden toevertrouwd

We beschouwen het als een essentiële opdracht om alle kinderen, ongeacht hun afkomst, huidskleur, geslacht of sociaal-culturele achtergrond,… harmonieus te leren samenleven. Wij grijpen het leven-in-verscheidenheid aan als een verrijkende leer-en leef-ervaring.

Wij beogen een vorming waarin een voldoende brede en stevige basis wordt gelegd voor de individuele ontplooiing van het kind en waarin een fundering wordt gelegd voor het secundair onderwijs en voor zijn functioneren in de samenleving nu en later.

Om die brede basisvorming te realiseren, is ons onderwijsaanbod afgestemd op een harmonische, evenwichtige ontwikkeling van de persoonlijkheid: zowel de cognitieve, de dynamisch-affectieve, de psycho-motorische als de sociale en de creatieve component wordt continu aangesproken.

We creëren rijke leeromgevingen waar kinderen kansen krijgen en aangespoord worden om hun eigen leren in handen te nemen.

Wij zetten sterk in op ‘brede basiszorg’ door binnen onze school vernieuwend en kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden, waar ‘leren’ een sleutelrol heeft. Op die manier bieden wij optimale ontwikkelingskansen aan alle leerlingen.

 

We voeren een actief gezondheidsbeleid via projecten rond gezonde voeding, beweging en een gezonde leefomgeving.

Dagelijks leven en werken in een groene omgeving vormt een pure inspiratiebron!

 

Basisschool Vogelzang, een warm nest voor ‘geluksvogels’

close